<div align="center"> <h1>POLSKA SZTANGA - POLISH WEIGHTLIFTING</h1> <h3>Pierwsza w Polsce strona internetowa poświęcona statystyce podnoszenia ciężarów.</h3> <p>POLSKA SZTANGA - POLISH WEIGHTLIFTING Pierwsza w Polsce strona internetowa poświęcona statystyce podnoszenia ciężarów. PODNOSZENIE CIĘĄZARÓW</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.polmasters.pl/main2.htm">www.polmasters.pl/main2.htm</a></p> </div>